Pravila in pogoji poslovanja

Hobbytec CZ doo

Za Remízku 187 251 62 Tehovec - Praga vzhodu
ID: 29217253

- družba, registrirana v trgovinskem registru
je Občinsko sodišče v Pragi

- za preko spletne trgovine za prodajo blaga
ki se nahaja na spletnem naslovu www.hobbytec.cz

Tel. 840 810 810
map

GPS: 49.9873492N, 14.7171725E

prva UVODNE DOLOČBE

1,1 Ti pogoji ( "Pogoji") za Hobbytec CZ sro, s sedežem Tehovec, U Remízku 187, Poštna številka 251 62, identifikacijska številka: 29217253, registrirana v trgovinskem registru, ki ga Občinskem sodišču vzdržuje v Pragi (v nadaljnjem besedilu "prodajalec" ) urejajo medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo v okviru ali na podlagi kupoprodajne pogodbe ( "sporazum nakup sistema"), sklenjene med prodajalcem in druge fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu "kupec") preko spletne trgovine prodajalec. Spletna trgovina deluje prodajalec na internetu na www.hobbytec.cz, prek spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu ", ki temelji na spletnem poslovanju").

1.2 Pravila in pogoji urejajo tudi pravice in obveznosti pogodbenih strank pri uporabi spletno mesto prodajalca, ki se nahaja na www.hobbytec.cz (v nadaljevanju »spletne strani«) ter drugih sorodnih pravnih razmerij. Pravila in pogoji ne veljajo za primere, ko je oseba, ki namerava za nakup blaga od prodajalca, naročanje blaga v svojem poslu ali pri izvrševanju svojih samostojnih poklicev.

1.3 Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko dogovorili v prodajni pogodbi. Razhajanja dogovori v pogodbi, prevladajo nad pogoji menjave.

1,4 Določbe pogoji so sestavni del pogodbe o nakupu. Kupoprodajna pogodba in pogoji so zapisani v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.

1.5 trgovanje Besedilo pogoji se lahko spremeni ali dopolni prodajalec. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo po učinkovitem obdobju prejšnje različice pogojev poslovanja.
 

drugi Uporabniški račun

1.2 Na podlagi prijave s strani kupca na spletni strani lahko kupec dostop do svojega uporabniškega vmesnika. Od svojega uporabniškega vmesnika kupec lahko naročite blaga (v nadaljnjem besedilu: "uporabniški račun"). V primeru, da spletni vmesnik vam omogoča shranjevanje, lahko kupci naročite blago tudi brez registracije, neposredno iz poslovanja spletnega vmesnika.

2.2 Ko se registrirate na spletni strani in naročanje blaga, je kupec dolžan zagotoviti pravilne in popolne podatke. Podatki, predstavljeni v uporabniškem računu je kupec ob vseh spremembah, potrebnih za posodobitev. Podatki, ki jih navaja kupec v prodajalci uporabniški račun in naročanje blaga, se šteje, pravilna.

2.3 Dostop do uporabniškega računa, ki je zavarovana z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan varovati zaupnost v zvezi z informacijami, potrebnimi za dostop do računa uporabnika in ugotavlja, da je prodajalec ne odgovarja za kakršno koli kršitev te obveznosti s strani kupca.

2,4 Kupec ne smejo dovoliti uporabo uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5 Prodajalec lahko prekliče svoj uporabniški račun, še posebej, če je kupec svoj uporabniški račun ne uporablja več kot en mesec, ali če kupec krši svoje obveznosti po pogodbi o nakupu (vključno s pogoji).

2,6 Kupec potrjuje, da je uporabnik računa ne sme biti stalno na voljo, še posebej glede na potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme ali. potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.
 

tretji SKLENITEV SPORAZUMA NAKUPA

1.3 Commerce spletni vmesnik vsebuje seznam blaga, na voljo za prodajo, vključno s cenami posameznih izdelkov. Cene blaga, ki vključujejo DDV in vse s tem povezane stroške. Ponudba za prodajo blaga in cen blaga, ostanejo v veljavi tako dolgo, kot so prikazani v poslovnih spletnega vmesnika. Ta določba ni omejena na prodajalca sklene pogodbo o nakupu na podlagi individualno dogovorjenih pogojev. Vse ponudbe za prodajo blago, dano v spletnem vmesniku trgovine niso zavezujoča in prodajalec ni dolžan skleniti pogodbo o nakupu v zvezi s tem izdelkom.

2.3 Commerce spletni vmesnik vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo. Informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, navedenih v spletnem vmesniku trgovine uporablja le v primerih, ko je blago dobavljeno na ozemlju Češke republike.

3.3 Če želite naročiti katalog, kupec izpolni obrazec za naročilo v poslu spletnega vmesnika. Naročilnica vsebuje posebne informacije o: - naročeno blago (naročeno blago "doda" kupca v košarico poslovanje spletnega vmesnika za elektronsko nakupovanje), - način plačila kupnine, podatki o želeni način dostave naročenega blaga in - Informacije o stroških, povezanih z dobavo blaga ( v nadaljnjem besedilu "da").

3.4 Pred pošiljanjem naročilo prodajalcu, je kupec dovoljeno preverjanje in spreminjanje podatkov, da je kupec dal, tudi v zvezi z možnostjo kupca za odkrivanje in popravljanje napak med vnosom podatkov v redu. Vrstni red pošlje kupec klikom na "Pošlji naročilo". Podatki, predstavljeni v vrstnem redu, ki ga je prodajalec se štejejo za pravilna. Prodajalec takoj po prejemu naročila kupec potrjuje prejem e-pošte in e-poštni naslov kupca, določenem v uporabniškem vmesniku ali v zaporedju (v nadaljnjem besedilu: "elektronski naslov").

3.5 Prodajalec je vedno upravičen, glede na vrsto naročila (količina blaga, nakupne cene, stroški pošiljanja) vpraša kupca za dodatno potrditev (na primer pisno ali po telefonu).

3.6 Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane sprejema naročila za (prevzemni), ki se pošlje kupcu preko elektronske pošte, in e-poštni naslov kupca.

3.7 Kupec potrjuje, da je prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe za nakup, še posebej s tistimi, ki že bistveno kršila pogodbo za nakup (vključno s pogoji).

3.8 Kupec se strinja z uporabo komunikacije na daljavo pri sklenitvi pogodbe o nakupu. Stroški, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev za sporazumevanje na daljavo, v povezavi s sklenitve nakupne pogodbe (stroški dostopa do interneta, stroški telefona), ki ga je kupec nosi.
 

4. CENA IN PLAČILNI POGOJI

1,4 Cena blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga na podlagi pogodbe o nakupu lahko kupec plača prodajalcu naslednje načine: 0 gotovino po povzetju na mestu, ki ga kupec v vrstnem redu določenem

2,4 Skupaj z nakupno ceno, je kupec dolžan plačati stroške, povezane z embalažo in dostavo. Razen če je izrecno navedeno drugače, se nanaša na nakupno ceno in stroške, povezane z dobavo blaga.

3.4 V primeru plačila v gotovini ali v primeru plačila po povzetju, kupnina se plača po prejemu blaga.

4.4 V primeru brezgotovinsko plačilo, mora kupec plačati kupnino za blago in daje spremenljivo simbol plačila. V primeru brezgotovinsko plačevanje s strani kupca, da plača nakupno ceno ob izpolnjeni ustrezni znesek na račun prodajalca.

4.5 Prodajalec ima pravico, še posebej v primeru, da kupec ne za dodatno potrditev (čl. 3.5), zahteva plačilo celotne kupnine pred pošiljanjem blaga kupcu.

4,6 Vse popusti cena blaga s strani prodajalca kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.7 Če je to v navadi v trgovinskih odnosih, ali če tako določa splošno zavezujočih pravnih predpisov s strani prodajalca v zvezi s plačili v okviru pogodbe davka kupec dokument je izdala - računa. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčni dokument - prodajalec račun kupcu po plačilu cene blaga in ga pošlje po elektronski poti na elektronski naslov kupca.
 

5. Izogibanje pogodbe

1.5 Kupec potrjuje, da je v skladu s členom 1837 zakona št. 89/2012 Coll., Civilnega zakonika, kot je bil spremenjen (v nadaljevanju »civilni zakonik"), med drugim, ne more odstopiti od pogodbe o dobavi blaga, prilagojenih po želji kupca in njegovo osebnost, kot tudi blago, ki so predmet hitrega slabšanja.

2.5 Če to ne drži pod čl. 5.1 in o drugih primerih, ko ni mogoče odstopiti od pogodbe, je kupec v skladu s § 1829 civilnega zakonika pravico do odstopa od pogodbe, v roku štirinajstih (14) dneh od prejema blaga. Odstop od pogodbe prodajalec, je treba dokazati, dostavljena v roku štirinajstih (14) dneh od prejema blaga, in naslov prodajalca ali prodajalca e-poštni naslov.

3.5 V primeru odstopa od pogodbe v skladu s čl. 5.2 Poslovne pogoji kupoprodajne pogodbe od začetka. Blago je potrebno vrniti prodajalcu v roku štirinajstih (14) dneh od odpreme odstopnega prodajalca. Blago je potrebno vrniti prodajalcu nepoškodovane stanju in, če je mogoče, v originalni embalaži. V primeru odstopa od pogodbe mora kupec nosi stroške vračila blaga, če se blago ne more vrniti v njihovo znakov običajno poštne poti. Poleg tega, lahko prodajalec zahteva od kupca za kritje stroškov, ki jih je določila civilnega zakonika.

4.5 V sedmih (7) dneh od vrnitve blaga, ki ga kupec v skladu s čl. 5.3 Prodajalec ima pravico pregledati vrnjenega blaga, predvsem z namenom, da ugotovi, ali so vrnjeno blago ni poškodovana, obrabljena ali delno porabi.

5.5 V primeru odstopa od pogodbe v skladu s čl. 5.2 Pogoji poslovanja bo prodajalec vrne kupnino kupcu v roku petnajstih (15) dni od roka za pregled blaga, v skladu s čl. 5.4 pogoji poslovanja z bančnim nakazilom na račun, ki ga določi kupec. Prodajalec ima tudi pravico, da se vrnejo kupnino v gotovini že ob vrnitvi blaga.

5,6 Kupec potrjuje, da če bo blago, ki ga kupec vrnili poškodovani, obrabljeni ali delno porabi, je prodajalec kupcu pravico do odškodnine, ki jih nosi. Je upravičen do odškodnine, je prodajalec upravičen enostransko odpiše zahtevka kupca za vračilo kupnine.
 

6. TRANSPORT IN DOSTAVA

1.6 Način dostave blaga se določi prodajalec, razen če je pogodba o nakupu določa drugače. V primeru, da je način prevoza pogajanji na zahtevo kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

2,6 Če je prodajalec na podlagi pogodbe o nakupu dostavo blaga na kraju, ki ga kupec v naročilnici imenuje, je kupec dolžan sprejeti blago ob dostavi. Če kupec ne bo blago po povzetju, je prodajalec upravičen do odstopa od pogodbe.

3.6 V primeru, da razlogi, zaradi katerih mora kupec dostaviti blago večkrat ali na kakršen koli drug način, kot je navedeno v sklepu, mora kupec plačati stroške, povezane z večkratno dobave blaga oz. stroški, povezani z drugo metodo dostave.

4,6 Pri sprejemanju blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti celovitost pakiranje blaga, in v primeru kakršnih koli napak nemudoma obvesti prevoznika. V primeru kršitve paketa Reunion okvirno nepooblaščenega vdora v tovornem kupca ne sme sprejeti pošiljko od prevoznika. S podpisom dobavnice kupec se potrjuje, da je odprema blaga izpolnjujejo vse pogoje in morebitne dodatne zahteve glede kršitve zabojnikih ni mogoče spregledati.

5,6 Kupec ima pravico, da zavrne sprejem blaga le, če ima pošiljka vidne poškodbe pred prevzemom. V primeru, da kupec zavrne prevzem naročenega blaga off zadevo iz prejšnjega stavka, je prodajalec dolžan plačati vse stroške, ki so nastali, zlasti stroškov tovornega prometa in skladiščenja. Enako Kupec je dolžan v primeru, da pa je zaradi svoje strani potrebno ponoviti dostavo blaga do kupca, da določi sprejemljivost.

6.6 Naročila za Slovaško pa se dostavijo in zaračuna Hobbytec SK sro, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, Slovaška, ID: 47317663, Davčna ID: SK2023814782

6.7 Druge pravice in obveznosti strank v prevozu blaga, ki se lahko spreminjajo pogoje dostave prodajalca.
 

7. ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE

1.7 Pravice in obveznosti strank glede odgovornosti prodajalca za napake, vključno z odgovornostjo garancije prodajalca ureja ustrezno zakonodajo (zlasti določbe § 2158 in nasl., Civilni zakonik).

2.7 je prodajalec odgovoren za to stvar (blago) ob sprejetju ima pomanjkljivosti.  Prodajalec v glavnem odgovoren za kupca, da je v času, ko kupci stvar (blago) predpostavlja: (i) se stvar (blago) lastnosti, ki so stranke s pogajanji, in če ni dogovora, značilnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisane ali kdo je kupec pričakoval ob upoštevanju narave blaga in temelji na oglaševanju, ki jih opravlja njih, (ii) stvar (blago), primeren za namen, ki za svoje uporaba prodajalca seznamov ali za katero stvar (blago), so te vrste običajno uporablja, (iii) stvar (blago) ustreza dogovorjeni kvaliteti ali opravlja vzorec ali predloge, če je bilo določeno kvaliteto ali učinkovitost z vzorcem ali predlogo pogodbeno, (iv) sodno (blago) v ustrezni znesek, ravni ali težo, in (v) element (blago v skladu z zakonskimi zahtevami. Učinek, če je napaka v šestih (6) mesecev od prejema, se šteje, da je bila zadeva (blaga) že okvarjena ob dostavi.

3.7  Razen če je stvar (blago) karakteristike iz člena. 7.2 Pogoji, lahko kupec zahteva še ododání nove stvari, brez poškodb, kazni pa ni zaradi nesorazmernosti napake, če pa je napaka vpliva le na del stvari (blaga), lahko kupec zahteva le nadomestitev komponent; če to ni mogoče, se lahko odstopi od pogodbe. Če pa zaradi nesorazmernosti poškodbe, še posebej, če lahko odpravili napako, brez nepotrebnega odlašanja, ima kupec pravico do prostega sredstva. Pravica za zagotavljanje novih stvari (blago), ali nadomestne dele naj bi kupci tudi če odstranljivi napake, če ni stvar (blago), da pravilno uporabljajo ponovljeno pojav napake po popravilu ali za večje število napak. V tem primeru kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe. Razen če je kupec od pogodbe ali ne velja, če je prav, da poda nove stvari (blago) brez napak, se lahko zamenjava njenih delov ali popravila stvari (blago) zahteva razumno popust. Kupec ima pravico do ustreznega popusta tudi če bi imel prodajalec ne more dostaviti novo stvar (blago) brez napak, zamenjavo delov ali stvar (blago), da se določi, in če prodajalec ne odpravi v razumnem roku, ali pa, da se sredstva kupec - potrošniki je bilo precejšnje težave.

4.7  Kupec ima pravico, da uveljavlja pravico do napake, ki se pojavi v potrošniških dobrin v štiriindvajsetih (24) mesecev od prejema blaga. To ne velja za: (i) stvari (blago) se prodaja po nižji ceni na napake, za katere je bilo dogovorjeno nižja cena, (ii) da nosijo stvari (blago), ki jih običajni uporabi povzročajo, (iii) uporabljene stvari (blaga), da napake, ki jih povzroča uporaba ali nositi, da je stvar (blago) mora prevzeti kupec, (iv) če je jasno, da narava stvari (blaga).

5.7 Pravice kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake, vključno z odgovornostjo garancije prodajalca, kupec velja za prodajalca v svojem obratu.
 

8. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

1.8 Kupec pridobi lastninsko pravico na blago, ki ga plačuje celotno kupnino.

2.8 Kupec potrjuje, da je programska oprema in druge vsebine na spletnem vmesniku trgovine (vključno s fotografijami ponujenega blaga) so zaščitene z avtorskimi pravicami. Kupec se strinja, da ne opravlja nobenih dejavnosti, ki bi ga lahko ali dovoli tretjim osebam nezakonito posegati ali uporabo programske opreme ali druge vsebine poslovanja spletnega vmesnika.

3.8 Kupec ni upravičen do uporabe spletnega vmesnika za uporabo trgovinskih mehanizmov, programske opreme ali drugih dejanj, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje poslovnih spletnega vmesnika. Commerce spletni vmesnik se lahko uporablja le v obsegu, ki ga ni v škodo pravic drugih strank in prodajalec, ki je v skladu z njegovim namenom.

4.8 Prodajalec ne glede na kupca s kodeksi ravnanja veže v smislu § 1826 odstavek. 1 točko. e) Civilnega zakonika.

5.8 Kupec potrjuje, da prodajalec ne odgovarja za napake, ki so posledica vmešavanja tretjih oseb do spletne strani, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta na načine, ki niso namenjeni.

6.8 Stranka ali kupec strinja, da prejeli povezavo do Rekapitulacija naročila po elektronski pošti, kjer si lahko naložite svoje potrdilo v elektronski obliki.
 

9. ZASEBNOST IN POŠILJANJE poslovnega komuniciranja

1,9 Izjavo o zasebnosti najdete na strani za obdelavo osebnih podatkov

2,9 Kupec se strinja z obdelavo njihovih osebnih podatkov: ime, naslov, identifikacijsko številko, davčno številko, elektronski naslov, telefonska številka (v nadaljnjem besedilu "osebni podatki").

3.9 Kupec se strinja z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca, za uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodbe ter za pošiljanje komercialnih sporočil in informacij prodajalcu.

4.9 Kupec potrjuje, da je dolžan svoje osebne podatke (za registracijo, v svoj uporabniški račun pri naročanju iz spletnega vmesnika trgovine) pravilno in po resnici in brez nepotrebnega odlašanja obvesti prodajalca o spremembah v svojem osebnih podatkov.

5.9 Obdelava osebnih podatkov kupca prodajalec lahko imenuje tretjo osebo kot procesor. Poleg tega, da osebe, ki prevažajo blago ni osebnih podatkov brez predhodnega soglasja prodajalca kupec prenese na tretje osebe.

6.9 Osebni podatki bodo obdelani za nedoločen čas. Osebni podatki bodo elektronsko obdelujejo v avtomatizirani obliki ali v tiskani obliki neavtomatizirano način.

9.7. Kupec potrjuje, da so osebni podatki točni in da mu je bilo svetovano, da se prostovoljno osebne podatke. Kupec trdi, da je bilo naročeno, da se soglasje za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s prodajalca umakniti pisno obvestilo dostavljeno na naslov prodajalca. Kupec lahko prodajalcu ali procesor tudi zahtevajo, da popravi stanje. Zlasti se lahko blokira, popravek, dopolnitev ali likvidacije osebnih podatkov. Če se ugotovi, da zahteva kupca iz prejšnjega stavka upravičena, bo prodajalec ali procesor odstraniti težave. Če prodajalec ne uspe ali procesor, kupec ima pravico, da neposredno pritožbe pri Uradu za varstvo osebnih podatkov. Ta določba ne vpliva na dovoljenje kupca obrniti svoj zagon Urada za varstvo neposredno osebnih podatkov in zahtevati od prodajalca ali procesor za razlago.

8.9 Če informacije kupca o obdelavi njihovih osebnih podatkov, mora prodajalec dobaviti te informacije. Prodajalec ima pravico, da zagotovi informacije v skladu s prejšnjim stavkom, zahteva primerno nadomestilo ne presega stroškov zagotavljanja potrebne informacije.

9.9 Kupec se strinja, da dobijo informacije v zvezi z blagom, storitvami ali podjetje je prodajalec kupca, e-poštni naslov in soglaša, da sprejme reklamna sporočila, ki jih je prodajalec do kupčeve e-poštni naslov.

10. DOSTAVA

1.10 Če ni drugače dogovorjeno, mora vsa korespondenca v zvezi s kupoprodajno pogodbo je treba dostaviti v drugo pogodbenico pisno, po elektronski pošti, osebno ali po pošti storitve (pošiljatelj izbrano). Kupec je dostavljena na e-poštni naslov, naveden v njegovem uporabniškem računu. Zato je menila, da je bila pošiljka z uporabo poštnih storitev poslal prišel tretji (3.) delovni dan po odpremi, če ne bi bil poslan v drugo državo, petnajsti (15.) delovni dan po odpremi. Pri dostavi osebno ali preko poštne storitve tudi zanika prejem pošiljke, zanika Če naslovnik (ali oseba, pooblaščena za njega, da sprejme to pošiljko), da sprejme to pošiljko v primeru dobave osebno ali s poštnimi storitvami s prevzemom pošiljke s strani naslovnika, v primeru javnih naročil storitev po elektronski pošti ob njegovi vstop na strežnik za prihajajočo pošto; celovitost sporočil po elektronski pošti, se lahko zavarovana certifikat.
 

11. KONČNE DOLOČBE

11.1. Če je odnos, povezani z uporabo spletnega mesta ali pravnega razmerja pogodbe o nakupu vključuje mednarodne (tuje) element, nato pa se stranki dogovorita, da se razmerje ureja češkega prava. To ne vpliva na pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno zavezujočo zakonodajo.

11.2. Prodajalec obvešča kupca - potrošnika, je predmet sodne poravnave potrošniških sporov iz pogodbenih razmerij med njim in prodajalcem je češko trgovino inšpekcija, katere spletne strani je www.coi.cz .

11.3. Če je katera koli določba pogojev in pogojev neveljavna ali neučinkovita, ali postane, namesto neveljavne določbe določba, katere pomen je neveljavna določba je najbližje. Neveljavnost ali neizvršljivost ene določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Spremembe in dopolnitve pogodbe o nakupu ali pogoji zahtevajo pisno obliko.

11.4. Kupoprodajna pogodba, vključno s pogoji in prodajalec se arhivirajo v elektronski obliki in je ni dostopna.

5.11 Kontaktni podatki prodajalca: Tehovec naslov za vročanje, na Remízku 187 25162, e-poštni naslov info@hobbytec.cz , telefon 840 810 810. V Tehovci 29. maja 2016