Kdo je investitor

Investitor je podjetje, ki porabi lastnih sredstev, ne le za lastno obogatitev, ampak tudi v javnem interesu ali v interesu druge osebe. Naložbenik ima lahko veliko oblik. To je lahko hiša banke, investicijski sklad, pokojninski sklad ali posameznika. Odločitev, da se ponavadi vlagajo priloži poročilu glede na obseg tveganja in morebitnih prihodnjih dobičkov. Investitor ne sme sodelovati pri nakupu celotnega zneska, ampak je lahko le eden od delničarjev.