Kakšne so estetske zahteve za uporabo zemljišč

Estetske zahteve za uporabo zemljišč, so dogovor med dvema strankama, ki opredeljuje pogoje, pod katerimi je mogoče graditi novo stavbo na tem območju. Pogosto je arhitekt prisiljeni v projekt vključene tudi druge estetske elemente, kot so drevesa, ki pomagajo poenotiti arhitekturni značaj okolice. Pogosto je to storjeno v zavarovanih območjih ali v neposredni bližini arhitekturnih spomenikov.