Kakšna je življenjska doba objekta

Gradnja dolgotrajno vrednost je zelo pomembno, še posebej pri vrednotenju stavb. Življenje je tesno povezana z obrabo. Natančen življenjska doba objekta ni mogoče določiti. Razdeli življenje ekonomske, tehnične, moralna in pravna. Tehnična življenjska doba je tesno povezana s posameznimi strukturnimi elementi in njihove funkcije. Vsak objekt je sestavljen iz številnih materialov in elementov, ki imajo pestro življenje.

Življenjska doba stavbe vpliva na gradbeni temelj, projektiranja in gradnje projektiranje, tehnološko zasnovo, način in intenzivnosti uporabe stavbe, izvedbe ali neizvedbe rednega vzdrževanja, izvajanja remontov in posodobitev. Pomemben koncept je pričakovana življenjska doba. Tam je mogoče pričakovati zaradi znanja oblikovanja in materialov. Na primer, v dobro iz-stanovanjsko gradnjo se pričakuje življenjsko dobo do 300 let, v javnih zgradbah in 400 ali več. V lesenih stavbah , je stara okoli 100 let.