Kakšna je širina prostora ulice

Širina prostora ulice si lahko predstavljamo kot razdalji nasprotnih ulične linije.  Najmanjša širina Concourse, kjer je dostop do stanovanjskega objekta 12 m, če je enosmerna komunikacija, se lahko zmanjša na 10 m. Najmanjša širina Concourse, kjer je dostop do družinske hiše 8 m, če je enosmerna komunikacija, se lahko zmanjša na 6,5 ​​metra. Del javnega prostora je tudi vsaj en pas za pešce, širine min. 2 ms uporabo invalidskega vozička. Najmanjša širina komunikacije med odloka zemljišče določa splošne pogoje za uporabo zemljišč 501/2006 Coll.