Kakšen je načrt coniranje

Glavni načrt je vrsta načrtovanja dokumentacije, v kateri je cilj doseči racionalizacijo prostorvého in funkcionalno ureditev območja v državi in ​​tudi njegovo uporabo.

Cilj območij je najti pogoje, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj in trajnostni razvoj, ki je sestavljen v iskanju ravnotežja med okoljem, gospodarstva in ljudi, ki živijo na tem območju. To naj bi zadovoljili potrebe sedanje generacije, v zvezi s eistenci in preživetje prihodnjih generacij.

Glavni načrt je bil pripravljen na Češkem v okviru zakona Building št 183/2006 Coll. Je občinski svet izda, začne veljati petnajsti dan po objavi javno obvestilo na oglasni deski. Územmní načrt je narejen izreka in obrazložitve. Risbe so objavljeni v MERIKA 1: 5000 ali 1: 10 000. Izdan na podlagi načrtovanja analitičnih materialov, raziskave, analize območja ali na podlagi regionalnih študij.  Osnutek načrta coniranje ocenjuje spore postopek za njegovo izročitev regionalni urad, ki je izdelovalec predložil osnutek načrta razvoja.