Kaj so onesnaževala

Onesnaženje so emisije , ki pridejo v stik z okoljem. Običajno shranjeno v tleh, rastline in žive organizme. Koncentracija onesnaževal je veliko nižja od koncentracije emisij. Je razdeljen v tri osnovne kategorije, trdne, plinaste in radioaktivnih onesnaževal. Trdne onesnaževalci v glavnem izveden s prašnimi delci ali aerosoli. Anorganski prašek sama vsebuje v glavnem vsebuje kovinske delce, fluoride in sulfati. Organsko prah je v glavnem sestavljena iz katrana in cvetni prah. Togi škodljive emisije predvsem zaradi zmanjšanja vidnosti in negativnih učinkov na žive organizme. Pri višjih koncentracijah lahko povzroči tudi korozijo. Plinasta onesnaževala je sestavljen iz več različnih elementov. Najpogosteje se žveplove spojine in halogenov. Njihov izvor je drugačen. Lahko povzročajo izpuhi premoga vozil ali se lahko iz gorenja plastike. Plinasta onesnaževala so zelo škodljive in lahko celo rakotvorne. Radioaktivni onesnaževala so zelo redki in se pojavijo skoraj samo v prometnih nesrečah v jedrskih objektih.