Kaj so omrežne opreme

Omrežne opreme so nadzemni ali podzemni vodi, vključno z opremo, opreme in gradnje za upravljanje, ki zagotavljajo povezave z občinami, ozemelj, občin in delov stavb za različne vrste opreme.  Stavbe morajo biti priključen na vodni vir ali oskrbo z vodo, opreme za odstranjevanje odpadnih voda, energetska omrežja in potrebne komunikacije. Ti vključujejo kabelsko opremo, cevi, ki vodi do energentov, podatkov in telekomunikacij.