Kaj so fosilna goriva

Fosilna goriva so danes še vedno najpogostejša vrsta goriva na planetu. To so materiali, ki se oblikujejo s razpadajočih teles rastlin in živali. Fosilna goriva sodijo olje, zemeljski plin ali premog. Njihova največja pomanjkljivost je, da se počasi, a zanesljivo izteka. Zmanjševanje dobave surovin in silijo številne države, na njihove potrebe po energiji začela povezati 
več obnovljivih virov kot fosilnih goriv.