Kaj je veriga naselij

Chain naselje je skupina stanovanj, stanovanjskih in predelovalnih dejavnostih, ki so vezani s potekom zmogljivosti teritorialne distribucije komunikacije in postajah javnega prometa. Veriga poravnave je lahko v obliki vasi verige, ki je prosto dostopno posamezne stavbe ob cestah in potokih.