Kaj je v središču izgradnje

Poudarek stavbe se opravi na že zgrajene stavbe, gradnjo, in se uporablja, da bi dobili točen položaj, katerega osnutek je vpisana v katastrski karti.  Če želite označiti stavbe v katastru se sestavi geometrično načrt, ki služi tudi kot podlaga za končno odobritev stavbe.  V središču stavbe je pogosto osnova za pridobitev posojila. Poudarek gradbenih naredili nadzorniki, ki so naprednih merilnih tehnik in kakovostnih programov grafike.  V primeru kakršnih koli grafičnih sprememb v nepremičnine se obdelujejo novo geometrično načrt. Poudarek stavbe se izvede šele po koncu, ampak tudi za dodatke, spremembe kopenskih mejah, razdelitev zemlje, itd