Kaj je urbanizem

Urbanizem je disciplina, ki je namenjen za ustvarjanje in razvoj mesta in vasi, ki so bile uravnotežene in funkcionalne enote.  Urbanistično načrtovanje vključuje postavitev oblikovanje naselij, delov in s tem povezanih delov krajine, je arhitektura ohlapno temelji na.  Urbanizem je del doktrine mestnega življenja in kulture.  sodobno načrtovanje mesto ne more storiti, ne da bi moderna. Vse, kar mora biti zasnovan kot funkcionalnih enot in uravnoteženo strukturo. Na Češkem je tipičen primer urbanizma v Zlín, ki je načrtovano František Lydie Gahura, mestni arhitekt. Mesta v prihodnosti so tiste, ki so popolnoma uravnoteženo z vidika prometa, dela, stanovanja, pa tudi zabave in zanimivosti. Potrebe in zahteve družbe se nenehno razvija in urbanizem, je redek primer.  Urban sestava temelji na relief pokrajine, naravne in prevladujočega stavbe, ohranjeno zgodovinsko vrednost kraja, so elementi, ki podpirajo prostorsko orientacijo ostalih nepremičninah, naselij in krajine.