Kaj je sprememba uporabe

Sprememba rabe je spremeniti funkcijo objekta. Stavba v gradnji záona oddelku 85 se lahko uporabljajo samo za namen, za katerega je namenjena, da končno dovoljenje za odobritve stavbe ali stavbe. Če želite spremeniti okrevanje v operativno uporabo, širitev proizvodnje ali dejanje, ki bi lahko ogrozila zdravje, življenje in okolje, je potrebno vprašati organ gradbeno odločitve za spremembo rabe objektov. V operaciji je certifikat o zasedenosti ob istem času, ustanovitev je primerna za vožnjo. Sprememba uporabe mora biti v skladu z dokumentacijo, načrtovanje, cilji in naloge prostorskega načrtovanja, splošne zahteve za gradnjo in javnih interesov je zaščitena z zakonom in posebnimi predpisi o graditvi objektov. V primeru, da sprememba rabe se lahko spremenijo zaključene strukture morajo imeti gradbeno dovoljenje ali priglasitev gradnje. V primeru, da ni nobene spremembe v uporabi pogojnega spremembe konstrukcije, je potrebno, da bi urad opazili osebo, ki ima to lastništvo stavbe ali ima pravico do spremembe namembnosti zgradbe.