Kaj je specifična poraba toplote za ogrevanje

Specifična potreba po ogrevanju je spremenljivka, ki so toplotno izolacijske lastnosti stavbe, ne glede na to, kako učinkovit ogrevalni sistem in vir toplote. To izraža količino toplote na enoto površine na (kWh / m2 / leto). To je izhodna moč objekta, ki je posledica izgube sredstev.  

Obstaja več vrst izračunov, ki določajo izračun mejne specifične toplote. To je urejeno s standardi EN ISO 13790, CSN 73 0540-4, CSN EN ISO 13789.  Pri nizkoenergijskih hišah velja CSN 73 0540.