Kaj je sončnega obsevanja

Sončna svetloba potuje z nami v obliki elektromagnetnega sevanja. Obsevanje ali solarna količina obsevanje z neposrednim sončnim dogodku sevanja na površini 1 m2 na 1 s. To je gostota moči, ki se meri v kalorij, na vodoravno ali nagnjeno površino 1 m2. Sončno sevanje je odvisna od sonca nenehno, geografsko lokacijo, dan in čas v letu, nadmorske višine sonca nad obzorjem, ampak tudi o stanju atmosfere. To je pomemben dejavnik v biosferi, saj je odvisna od lokalnih floro in favno.