Kaj je skupnost

Vas je javna družba, pravna oseba. To je osnovna enota javne uprave. Glede na vrsto občine opravlja državno upravo.  Na Češkem so občine je opredeljena z zakonom o občinah. Po CSO na Češkem 6259 občin in okrajev. 

Vas je avtonomne skupnosti, ki so sestavni razmejitev. Javna družba z lastnimi sredstvi, ki jih upravlja.  V pravna razmerja, ki delujejo v njihovem imenu, nosi tudi odgovornost, ki izhaja iz teh razmerij. Občina opravlja državno upravo, na podlagi prenesenih pooblastil.  Urejajo zakoni in predpisi, ki so izdani na podlagi zakonov, vladnih sklepov, direktiv osrednjih organov.