Kaj je razvojno območje

Razvoj območja so ključne lokacije za nadaljnjo širitev naselja. Na teh območjih se pred vnosom novega razvoja, pregled celotnega koncepta s potrebno načrtovanja dokumentacije ali lokalnih študij. Ta dokumentacija se pripravi pristojni gradnjo oddelka celovit razvoj na celotnem ozemlju ali obsežnih delov gor.  Odstotek posameznih funkcionalnih območij z velikimi državami v razvoju, ki je zavezujoč.