Kaj je prosilec

Tožeča stranka je oseba, ki predloži prošnjo za donacijo, prispevek ali drugo podporo. Na primer, prosilci za nepovratna sredstva za ukrepe za krepitev vodijo k varčevanju z energijo, so lastniki in graditelji objektov, fizičnih in pravnih oseb, ki hiša bo traja 15 let, za stanovanja ali določbe. Oseba, ki mora izpolnjevati pogoje, da deluje. Tožeča stranka je oseba, ki prosi za gradbeno dovoljenje, gradbena dovoljenja, spremembe namembnosti objektov, itd