Kaj je projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija je zbirka dvodimenzionalnih diagramov in risb, ki jih spremljajo besedilni del, ki služi kot opis objektov in opreme.  Na podlagi projektne dokumentacije mora biti zasnovan vsako stavbo.  Projektna dokumentacija mora biti podrejeno zahtevam gradnje, ki so podane v Zakonu o graditvi in ​​z njim povezanih predpisov.

Projektna dokumentacija se lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Risbe lahko imajo namen predstavitve ali usmerjenosti, ali lahko posnamete prvotno stanje objekta. Glavni namen je prikazati realno stanje v mestu ali predmet, in zagotoviti dovolj informacij za gradbenike in proizvajalcev.
 
Projektna dokumentacija je zahteve gradbene podrejanja, ki so določene z zakonom o graditvi in ​​različnih povezanih uredb. Projektna dokumentacija v oblastit tehnične rešitve morajo biti v skladu s splošnimi tehničnimi zahtevami za gradnjo in ozemlja nekaterih mestih morajo izpolnjevati zahteve za gradnjo, ki ga mestnih odlokov.