Kaj je pozidano zemljišče

Razvita površina je vsota vseh posameznih objektov pozidanih območij. v tem primeru pomeni pravokotno območje, ki ga omejuje projekcije na zunanji strani obodnih konstrukcij nad in pod tlemi na vodoravno ravnino. Tam se preštejejo in območje lož in zaliv okna.  Za je poloodkrytých stavba področje omejeno s črtami vodil ohišja zunanjo podobo vertikalnih struktur v vodoravni ravnini. Razvita površina je v različnih zakon določa drugače.  Razvita površina se izračuna tako, da presejanje obodni zunanji površini konstrukcije v vodoravni ravnini. Mora vsebovati vse periferno strukturo včetěn je nad tlemi in kleti. Gradbeno območje pozmeku obravnavati v okviru načrta. To je razmerje izraz pozidano območje s skupno površino zemlje. Opozoriti je treba, da vsak uradnik razlaga pojem pozidane površine drugače.