Kaj je postopek za razlastitev

Postopek razlastitve je posebna vrsta upravnega postopka. Ureja civilno pravo, in opravlja gradbene uprave. Postopek za razlastitev se začne le na podlagi predloga, ki je upravičen do državne oblasti, fizična ali pravna oseba, ki je predmet razlastitve se uporabljajo za namen, za katerega se izvaja razlastitev. 

Razlastitev pomeni odvzem ali omejitev lastninske ali pravic, ki ustrezajo služnosti zemljišča ali stavbe in prenosom lastninske pravice. Za odvzem ali omejitev lastninske pravice zagotoviti ustrezno finančno nadomestilo.  Razlastitev je možen le za namen razlastitve, ki je določen s posebnim zakonom, in le, če je javni interes za dosego tega cilja, odtehtajo vzdrževanje vyvlastňovaného obstoječe pravice. Razlastitev ni mogoče pkud mogoče pridobiti lastninsko pravico na zemljišču, ki ga sporazuma ali kako drugače.  Javni interes se kaže v postopku razlastitve.