Kaj je pokrajina

Pokrajina znak je zbirka naravnih, kulturnih in nenazadnje, zgodovinskih mestih in krajih. Od drugih podobnih mestih v pokrajini je zaščitena z zakonom, ki prepoveduje več temeljni način posegati v njene značilnosti brez ustreznega dovoljenja. To je vse o gradnji stavb, ki niso vedno v skladu s splošnim sporočilom območja. Značaj pokrajine lahko razdelimo na naravne in kulturne krajine. Naravna pokrajina je skoraj nedotaknjen s človeškimi rokami, in velika večina od tega je sestavljen samo iz naravnih elementov. Kulturna krajina je ravno nasprotno in se je skoraj popolnoma človeško.