Kaj je okraj

Mestni del stoji za mestno četrt, ki je del avtonomnih teritorialno razdeljen zakonskih mest. Ta oznaka velja od r. 1990. Na primer, Praga ima skupno 57 okrožij. 

Okrožja in mestni predeli so do neke mere podoben skupnosti in tako lahko svoj grb, zastavo in podobne upravne organe organa, svet, svet in župana. Njihove pristojnosti so določene z odlokom. Mestne četrti imajo lastno pravno osebnost in deluje le kot organizacijska enota v mestu.