Kaj je odtočna cev

Odtoki je del drenažni sistem.  Odpadna voda odvaja skozi kanalizacijski priključek na čistilno javno kanalizacijo ali kanalizacijo. Posamezni deli odvodni kanal je razdeljen na poševnih priključnih cevi navpične in vodoravne odvodne cevi. Poševni Cevna povezava je priključen na naprave, iz katere se odpadne vode prenese na druge dele kanalizacijo. 

Odtoki so narejeni iz polipropilena, PVC, polietilen ali tudi materiali, kot je nerjavno jeklo, zlitine ali odpadne keramike.