Kaj je odpiranje vymetací iz dimnika dimnik

Vymetací odprtine so namenjene dimniških vodih tekočih in trdnih goriv, ​​ki jih ni mogoče briše direktno v usta dimnika. Vymetací luknja mora biti zasnovan po strehi stavbe ali zemljišča prostor, v katerem za izvedbo pometanje dimnikov. Pudica Ash Črpanje luknja mora biti najmanj 600 mm in največ 1200 mm nad tlemi. Razdalja ni več kot 6 m od ustja dimnika dimnih. Širina mora biti več kot 120 mm in višino najmanj 180 mm. V bližini Ash ekstrakcijo luknje mora biti prostor, in dostop mora biti enostavno. Odprtina mora biti opremljen z zaprtimi vrati dimnik. V stanovanjskih zemljišč morajo biti postavljeni na hodnik, stopnišče, hodnik, zbornice ali kopalnico. Prostor za glavo, potem ne sme biti manjši od 1,7 m in območje, ki se sveti.