Kaj je odločitev za spremembo rabe zemljišč

Sklep o spremembi rabe zemljišč uvaja nov način uporabe zemljišča in pogoje za njeno uporabo. Ta odločba se izda za urejanje krajine, vzpostavitev rudarska območja, parkiranje, obdelavo in razširjanje območja, javne in nejavne grobišče je, vzpostavitev in preklic vinograde, hmeljišča, gozdovi, parki, sadovnjaki, spremembo zemljišča, ki vplivajo na pronicanje vode. Nalog za spremembo namembnosti, ki jih je tožeča stranka pisno predložila, skupaj z vso dokumentacijo.