Kaj je odločitev o lokaciji objektov

Odločitve o lokaciji stavbe določa pogoje za gradnjo v prihodnosti, kaj bo njegov položaj v prostoru, odnos do okoliških objektov, oddaljenost od meje s sosednjo deželo. Zato je definirano mesto, določiti naravo in namen objekta, njegove lokacije, pogoje za njegovo lokacijo, projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.  Odločitve o lokaciji objekta ni potrebno pri gradnji rastlinjak do 40 m poseljeno območje in višino 5 m, glasila, drogovi za zastave, 40m bazen pozidanih območij, in drugih manjših objektov.