Kaj je odločitev o gradbenih zaprtju

Odločitev o gradbenem zaprtje je rezultat teritorialnega upravljanja in opredeljuje območje, v katerem je začasno ali trajno prepove gradbeno dejavnost. To so predvsem primeri, kjer bi lahko ovirajo ali preprečujejo prihodnjo uporabo območja ali njegovo organizacijo prihodnjega prostorske dokumentacije.  Odločitev o prepovedi stavbe je bil izdan tudi kot splošnega ukrepa, na podlagi zakona o upravnem postopku.  Ukrep o gradnji prepovedi, ki jih občinski svet prenesenimi pooblastili izdal. Če je ohišje vključuje več občin, ki jih je okrajni svet izdane prenesena.  Svet lahko nato tudi dovoli izjemo od zaprtja stavbe.