Kaj je območje varstva

Okuženo območje je določeno območje, na katerem so dejavnosti prepovedane, razen tistega, za katerega je dal prostor omejen.  Če je na varstvo tal območja, lahko to drastično zmanjša bistveno otežila načrtovano gradnjo hiše. Obstaja več vrst zaščitnih con.  Tam se oblikujejo po vzoru inženiringa in telekomunikacijskih omrežij, prometnih objektov, zaščiteno ohranjanje, kulturne dediščine, itd Zaščitne cone se določi z zakonom.  Podatki o obstoju varovalnih pasov zagotoviti gradbenega dovoljenja.