Kaj je neustavljiva parcela

Neustavljiv Zgodba je taka, da ne moreš zgraditi v občini, ki je izdala načrt rabe tal. To so ponavadi veliko javnih zelenih površin in parkov, ki služijo javnosti, kmetijsko zemljišče ali niz sosednjih zemljišč kmetijskega območja več kot 0,5 hektarjev, ki je v spisu ne vključuje vrtno površino 0,1 hektarov v deželi, ki je del vgrajeno stavbnih zemljišč. Poleg tega, lahko to vključuje vrsto gozdnih zemljišč, ki mejijo na gozdnih zemljišč večji od 0,5 ha.