Kaj je nepremičnina

S pravnega vidika, nepremično stvar taka stvar ne more premakniti.  Nepremična sredstva se imenujejo kot realnost.Kot lastnost mogoče opredeliti stavbe ali zemljišča, ki so povezana z zemljo preko ustanov, kot so hiše, počitniške hiše, garaže , rekreacijski center, itd  Lastnosti so vpisani v zemljiško knjigo, ki deluje Češki urad za popis, kartiranje in kataster. Zemljiška knjiga je javno dostopna poročila njim o vseh spremembah, kot je prenos lastništva, služnosti, zastavne pravice, itd