Kaj je načrt rabe zemljišč

Uporaba načrta zemljišča je bistvenega pomena pri nadaljnjem načrtovanju mest in vasi. V načrtu kaže večnamenski prostor, ampak tudi mono-funkcionalna območja. Ta načrt predvideva obvezno funkcionalno izrabo prostora za celotno območje občine . Potreba za odločitev o namembnosti zemljišč načrta je razdeljeno na posamezne parcele približno istih področjih.