Kaj je mestni stanovanjski enoti

Urban stanovanjska enota ali urad je tudi združevanje stanovanjskih enot vč.hospodářských objektov, prometne infrastrukture na določenem območju. Pogosto se loči od okoliških urbanih naseljih. To je koncentracija gospodarstva in prebivalci nastanitve. To je razdeljen na urbano in zunanji sedež. 

Urban stanovanjske enote so na podeželju v primerjavi z mlajšimi. Pod mesto je nato šteje skupnost z določenim številom prebivalcev, to je določeno število zaposlenih, in jasno značaj stavbe.  Med podeželskih stanovanjskih enot vključujejo naselij, samoto in vasi.