Kaj je lomni količnik

Lomni količnik je brezdimenzijska fizikalna količina, ki opisuje širjenje svetlobe v snovi. Razdeljeni so v absolutni in relativni počitek vrh indeks indeks. Absolutna indeks je definiran kot razmerje med hitrostjo svetlobe v vakuumu pri določenem okolju. Relativni indeks je razmerje med hitrostjo širjenja svetlobe v obeh medijih. Lomni količnik se meri z napravo, imenovano refraktometra. Na merjenje praksi v glavnem uporabljajo v medicini, na primer za določitev relativne gostote urina. Na podoben način v serumih zaznal pojav celotnega proteina.