Kaj je lokalna cesta

Lokalne ceste na Češkem kažejo na cesti, v kateri organ je cesta uprava vključena v javno dostopnih cest, ki se uporabljajo za prevoz občine in so v lasti skupnosti v skladu z zakonom.

Na lokalnih cestah se štejejo obali, ulice, trgi, cone za pešce, parkirnih mest, ki jih lahko ima tudi značaj ceste, če je cesta v resnici ni. Tudi Vključeni so pločniki, pešpoti pod arkadami, javna parkirišča, podvozi, prehodov za pešce.