Kaj je lastninska pravica

Lastninska pravica ali posesti je neposredna in izključna pravna posest osebe (lastnik) preko določenih stvari. Lastninska pravica je eden največjih lastninsko pravico. To je absolutno dejanje, zoper katero koli drugo osebo, razen iz pogodbenega prava, ki delujejo samo med strankami zaveze.

Lastninska pravica je bistvenega pomena za obstoj in delovanje prostega trga in tržnega gospodarstva. To ustreza obveznost vseh drugih oseb, ki ne ovirajo lastnika pri uveljavljanju svojih pravic, na primer. Ta pravica je zaščitena tudi z mednarodnimi pogodbami o človekovih pravicah in Listino o pravicah in svoboščinah. Za nas se prilagodi civilnega zakonika, po katerih razlago je mogoče v lasti vse, kar pripada nekomu, da so vsa opredmetena in neopredmetena stvari, katerih narava to dopušča. 

Lastninska pravica je videti kot niz več posameznih pravic - pravo stvar, da pravo stvar uporabljati in uživati ​​sadove in koristi, pravico razpolaganja z zadevo, saj tukaj prihaja prava stvar, da zapusti, ne da uporabljati, jo podariti, prodati ali volje, različno treba spremeniti uniči ali jo opusti. Vedno je treba opraviti v okviru pravne države, ne da bi kršili pravice drugih ali škode in nadlegovanja ljudi.