Kaj je kotiček

Kotiček za prostor v najbližji vogalu stavbe, ki predstavlja imaginarno mejo med dvema javnih trgih - taki kombinaciji dveh ulic, med ulice in trga. Kotiček za opredelitev dveh mA steze, od katerih stališča obeh področjih.