Kaj je kondenzat rezervoar

Kondenzata rezervoar prostor v dimnik dimnik, ki se uporablja za odstranjevanje kondenzata iz dimnika. Kondenzat se običajno ustvari v ogrevalnem plinu, vendar lahko nastanejo tudi zaradi zračne vlage. Rezervoarji morajo biti nameščene v dve osnovni vrsti dimnika, suhih in mokrih. Dimnik lahko vlago dejansko oddane, tudi ob predpostavki, da je grelec uporablja izključno na trda goriva. Seveda je finančno bolj sprejemljiva rešitev kot enkrat v nekaj časa plačati za popravila kominíkům navlhlého dimnik.