Kaj je katastrske občine

Katastrska območje je znano kot samostojna tehnična enota, ki je sestavljena iz topografsko zaprto in zabeležena v zemljiškoknjižnih datoteki vseh lastnosti. Vsa dokumentacija v zemljiški knjigi, ki je organizirana v tako imenovanem opere, ki se vodijo za vsako katastrsko posebej.