Kaj je infrastruktura

Infrastruktura je zbirka različnih vrst storitev, običajno z javnostmi, ki se ga vsi prebivalci na ozemlju mogoče uporabiti. Infrastrukture nanaša predvsem prometna, energetska, izobraževanja in zdravstvenega varstva. To lahko vzpostavi tako stanje in zasebne subjekte. Prvotno je imel koncept infrastrukture povsem drugačen pomen in zaznamovalo predvsem vojaških naprav.