Kaj je gradnja

Gradbeništvo je prostorsko koherentna ali tehnično neodvisna ali del stavbe namensko zgrajena. Zasnova objekta se uporablja za prostorsko, funkcionalno in tehnično definirana na celotne stavbe ali njenega dela ali celote, ki se nanašajo na gradnjo.  Gradbena kot socialna, ko gre za nepremičnine, namenjene za socialno ogroženih prebivalcev, glavno mesto gradnje - na določenem številu stavb, namenjenih za pridobitev osnovnih sredstev. To je obsežen nakup nepremičnine, to je draga rešitev. Vir financiranja je kapital delničarjev ali posojila, izdaja obveznice ali izdajo vrednostnih papirjev.  Modularna gradnja omogoča hitrost, učinkovitost in gospodarsko mobilnost in udobje. Mobilne hišice v zadnjih letih zelo priljubljena, kot je začasna rešitev med gradnjo klasične opeke hišo.