Kaj je gradbena linija

Stavba linija je vmesnik med stavbo in odprtih prostorov. Edge položaj v višini trdnega ali razred ravni. Po naslednjih stavb prepozna zaprto ali odprto gradbeno linijo.  Zgradba črta označuje zavezujoč lokacijo za gradnjo objekta, razdalja od meje proti Concourse. Odstopanja so dovoljena le rizolitů, balkoni in terase največ 25% celotne dolžine fasade.  Razdeljen na gradnjo kontrolnega glavno in sekundarno linijo.