Kaj je gospodarsko poslopje

Objekt je namenjen za živinorejo kmetijskih, živalskih proizvodov za shranjevanje, pripravo in shranjevanje krme in stelje, fitofarmacevtskih sredstev in kmetijskih storitev. Stavba Kmetija se lahko uporablja samo za kmetijske dejavnosti ali stanovanjski enoti.  Velike in male kmetijske stavbe velja pravo sklada zemljišč in da bi moral biti pristojni organ zaprositi za dovoljenje.