Kaj je geologija

Geologija je veda, ki se ukvarja s preiskavo strukture, sestave in gibanja Zemlje. Geologija je zelo kompleksno področje, ki je sestavljen iz več podsistemov disciplin, kot so dinamični, strukturni, zgodovinske, sedimentální, vloga in regionalne geologije. Gradbena industrija je najbolj uporabljena uporablja geologija. Omogoča zaradi uporabe drugih tehničnih in geoloških področij za učinkovito reševanje različnih nalog iz prakse. Uporablja se ne le pri gradnji objektov, ampak tudi v vodohospodářsví, industriji in rudarstvu.