Kaj je energijska nalepka

Energijska nalepka deluje kot znak elektronskih naprav ali objektov in njihove potrebe po energiji držav. Nalepka je navedeno porabo električne energije, vode ali količino emisij, ki nasprotujejo proizvaja. Razlog za obstoj nalepk je lažje primerjati domove in naprav ter njihovo porabo. To omogoča lažje oceniti dodatne stroške za več let vnaprej. Novogradnje pa ne sme imeti nalepko. Njihova potrošnja je zajeta v energetske izkaznice stavbe.