Kaj je dovoljenje za gradnjo

Dovoljuje gradnje je pomemben korak za gradbenike. To ni samo dovoljenje v tradicionalnem smislu.  Za pridobitev dovoljenja za stavbe v Zakonu o graditvi ureja različne vrste postopkov.  Gradbeno dovoljenje je potrebno samo za določene vrste stavb. V primerih, ko je graditelj velja za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dela, opreme in zgradb, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, sploh ne potekajo pravdni postopki.