Kaj je coniranje

Coniranje omogoča postavitev objektov in naprav na nepremičnine. Coniranje izda pristojni organ na podlagi upravljanja stavbnih zemljišč, ali poenostavljene postopke načrtovanja. V primeru, da na določenem ozemlju, ki ga je s posebnim predpisom, ki ga razen gradbenega urada telo ne odloči se odloči, da je organ le v skladu z zavezujočo mnenja Agencije Building. Vložen zahtevek za načrtovanje vsebuje splošne zahteve in osnovne informacije o zahtevanih nameri, identifikacijo zemljišča ali stavbe, na katerih ima namero, da izvede nadaljnje navedbo oseb, ki imajo lastninsko ali druge premoženjske pravice do sosednjih zemljišč in zgradb na njih, če njihovo pravico do te zemlje, ki jih odločba neposredno prizadeti.   V primeru, da stavba organ dovolj informacij in podatkov za oceno projekta, lahko odpusti zaslišanje. V roku 15 dni, nato pa lahko stranke dvigniti svoje ugovore.