Kotni žage

Kotni žage so namenjeni za kotne reze v delavnici in na gradbiščih. Uporabljajo se lahko na les, kovine in umetne snovi.