klopi

Eden od najpomembnejših elementov uličnega pohištva so mestne ali park klopi v javnih prostorih velikih aglomeracij in manjše občine, ki državljanom predstavljajo dobrodošlo mesto za sedeti in počitka ... Klopi String voljo v 2-6místném oblikovanja s trajno aluminijastim okvirjem in udobno leseno sedeža, ki skupaj drugo lepo melodijo.