Informacijske in reklamne table

Prepoved in self-informativne table se uporabljajo kot uradne evidence, reklamnih tabel, oglasnih deskah ali kot del informacijskega sistema v mestih, občine, podjetja, še posebej v prometu. Plošče, lahko tudi eno ali dvostransko steklo s pokrovom odpiranja.